Oferta

Zaopatrzenie

 • Dobór i unifikacja środków smarnych w oparciu o potrzeby i park maszynowy Klienta
 • Dostawy olejów przemysłowych w określonych parametrach klasy czystości wg ISO 4406
 • Harmonogramowy monitoring dostarczonych środków smarnych
 • Szkolenia dla kadry technicznej Klienta w zakresie aplikacji i eksploatacji środków smarnych
 • Doradztwo techniczne w zakresie gospodarki smarnej
 • Zapewnienie doradztwa technicznego i pomocy specjalistów ze strony producenta danego środka smarowego
 • Dostawy pomocniczego sprzętu smarowniczego i kontrolnego
 • Zapewnienie własnej Obsługi Mobilnej w celu wymiany lub pielęgnacji olejów w trakcie eksploatacji

Obsługa stałoserwisowa

 • Przeglądy bieżące i okresowe
 • Monitorowanie stanu maszyn
 • Harmonogramowe, planowane wymiany środków smarnych
 • Filtracje bocznikowe układów olejowych
 • Specjalistyczne prace remontowe (w tym usuwanie skutków awarii)
 • Diagnostykę układów smarnych
 • Kontrolę parametrów p, Q, T cieczy roboczych
 • Badania laboratoryjne właściwości fizyko-chemicznych olejów przemysłowych
 • Optymalizację kosztów obsługowych (programy pozwalające zmniejszyć koszty dolewek awaryjnych)
 • Optymalizację awarii urządzeń
 • Specjalistyczne doradztwo techniczne w zakresie bieżącego zaopatrzenia w części zamienne, organizacji remontów i procesach inwestycyjnych
 • Specjalistyczne analizy laboratoryjne z pełną obsługą prezentacji i archiwizacji wyników i wsparciem technicznym
 • Dostawy kompletnych układów i systemów smarowania oraz koordynacja remontów generalnych maszyn produkcyjnych w zakresie techniki smarnej

Obsługa mobilna

 • Dojazd do Klienta w uzgodnionym terminie
 • Diagnostyka i defektacja układów
 • Usuwanie większości usterek i awarii bezpośrednio na obiekcie
 • Szeroki wachlarz urządzeń kontrolno-pomiarowych
 • Bogaty wybór urządzeń do pielęgnacji oleju w układach hydraulicznych i smarnych
 • Opróżnianie i czyszczenie zbiorników hydraulicznych, zbiorników smarno- olejowych i przekładni mało i wielkogabarytowych
 • Napełnianie układów hydraulicznych, smarno–olejowych z przeprowadzeniem filtracji bocznikowej
 • Płukanie instalacji z wykorzystaniem zewnętrznych układów bocznikowych
 • Kontrola czystości oleju metodą elektroniczną za pomocą licznika cząstek, możliwość pomiaru cząstek stałych i zawartości wody
 • Kontrola parametrów oleju i cieczy roboczych
 • Szkolenia z zakresu techniki smarowniczej w siedzibie Klienta
 • Konsultacje techniczne w obszarze techniki smarowniczej

Obsługa i eksploatacja urządzeń

 • Dostawy części zamiennych systemów smarowania
 • Dostawy materiałów eksploatacyjnych
 • Projektowanie, wykonastwo i dostawy systemów filtracyjnych
 • Dostawy środków smarnych
 • Prowadzenie całościowej gospodarki olejowo-smarnej w przedsiębiorstwie Klienta
 • Dobór i doradztwo w zakresie aplikacji środków smarnych
 • Wykonywanie audytów olejowych u Klienta
 • Pełen serwis badań laboratoryjnych